PRIVACYVERKLARING

Verantwoordelijke autoriteit in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de basisverordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is dat:

Kempkes van der Maas V.O.F.

Rinckberg 13

6374 LP Landgraaf, Nederland

Telefoon: +31 45 532 2466

Web: http://kempkes-shop.com

Mail: info[a]kempkes-shop.com

HUN VORDERINGSRECHTEN
U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen met behulp van de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

Informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (art. 15 DSGVO),
Correctie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 DSGVO),
Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens (art. 17 DSGVO),
Beperking van de gegevensverwerking indien wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen wegens wettelijke verplichtingen (art. 18 DSGVO),
Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 DSGVO) en
Overdraagbaarheid van de gegevens als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van de gegevens of als u een contract met ons hebt gesloten (art. 20 DSGVO).
Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de deelstaat waar u woont of bij de autoriteit die voor ons verantwoordelijk is.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-openbare sector) met adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

HET VERZAMELEN VAN ALGEMENE INFORMATIE WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT
de aard en het doel van de verwerking:
Als u onze website bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Zij worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,
Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en
voor andere administratieve doeleinden.
Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Dit soort informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd, indien nodig, om ons internetbeeld en de technologie erachter te optimaliseren.

Rechtsgrondslag:
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons legitiem belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:
Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als contractverwerkers voor de exploitatie en het onderhoud van onze website.

Duur van de opslag:
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website aan te bieden wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Voorziening vereist of vereist:
De verstrekking van de hierboven genoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kan de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat individuele diensten niet beschikbaar of beperkt beschikbaar zijn. Om deze reden is een tegenstrijdigheid uitgesloten.

COOKIES
de aard en het doel van de verwerking:
Net als veel andere websites maken wij ook gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, etc.) wanneer u onze website bezoekt.

Dit geeft ons bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser en besturingssysteem.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of om virussen naar een computer over te brengen. De informatie in cookies stelt ons in staat om de navigatie voor u te vergemakkelijken en onze webpagina’s correct weer te geven.

In geen geval worden de door ons verzamelde gegevens zonder uw toestemming doorgegeven aan derden of gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment deactiveren via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om te leren hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Opslagduur en gebruikte cookies:
Als u ons toestaat om cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of met uw toestemming, kunnen de volgende cookies op onze websites worden gebruikt:

Voor zover deze cookies (ook) betrekking hebben op persoonlijke gegevens, informeren wij u hierover in de volgende paragrafen.

U kunt individuele cookies of de gehele voorraad cookies verwijderen via uw browserinstellingen. U ontvangt ook informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of hoe u de opslag ervan van tevoren kunt blokkeren. Afhankelijk van de aanbieder van uw browser vindt u de benodigde informatie onder de volgende links:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Opera: http://www.opera.com/de/help
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_DE&viewlocale=en_DE_DE

LEVERING VAN DIENSTEN OP BASIS VAN VERGOEDINGEN
de aard en het doel van de verwerking:
Om tegen betaling diensten te kunnen leveren, vragen wij om aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling uit te kunnen voeren.

Rechtsgrondslag:
De verwerking van de voor het sluiten van de overeenkomst vereiste gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b DSGVO.

Ontvanger:
De ontvangers van de gegevens kunnen orderverwerkers zijn.

Opslagduur:
Wij slaan deze gegevens op in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Deze zijn over het algemeen 6 of 10 jaar om boekhoudkundige en fiscale redenen.

Vereist of vereist:
De verstrekking van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder de verstrekking van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze aangeboden inhoud en diensten.

CONTACT FORM
de aard en het doel van de verwerking:
De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen voor de individuele communicatie met u. Hiervoor is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres en uw naam op te geven. Deze wordt gebruikt om de vraag toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. De specificatie van verdere gegevens is facultatief.

Rechtsgrondslag:
De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van een rechtmatig belang (art. 6, lid 1, onder f DSGVO).

Door het contactformulier in te vullen, willen wij het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevulde gegevens verwerkt met het oog op de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6, lid 1, onder b DSGVO).

Ontvanger:
De ontvangers van de gegevens kunnen orderverwerkers zijn.

Opslagduur:
De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van het verzoek verwijderd.

Als het gaat om een contractuele relatie, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens HGB en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen.

Voorziening vereist of vereist:
De verstrekking van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen in behandeling nemen als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek verstrekt.

GEBRUIK VAN SCRIPTBIBLIOTHEKEN (GOOGLE WEBFONTS)
de aard en het doel van de verwerking:
Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in alle browsers, gebruiken we “Google Web Fonts” van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna “Google”) op deze website om lettertypes weer te geven.

Het privacybeleid van de exploitant van de bibliotheek Google is hier te vinden: https://www.google.com/policies/privacy/

Rechtsgrondslag:
De wettelijke basis voor de integratie van Google Webfonts en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a DSGVO).

Ontvanger:
Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken brengt automatisch een verbinding tot stand met de bibliotheekoperator. Het is theoretisch mogelijk – maar op dit moment is het onduidelijk of en zo ja, voor welke doeleinden – dat de exploitant in dit geval gegevens van Google zal verzamelen.

Opslagduur:
Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Web Fonts.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Overdracht naar derde landen:
Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. verstrekt.

Vereist of vereist:
De verstrekking van persoonlijke gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder de juiste weergave van de inhoud van de standaardlettertypen kan dit echter niet worden bereikt.

Intrekking van de toestemming:
De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om de inhoud weer te geven. U kunt daarom bezwaar maken tegen gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser uit te schakelen of door een integratie JavaScript-blokker te installeren. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van de website kan beperken.

GEBRUIK VAN ADOBE TYPEKIT
de aard en het doel van de verwerking:
Voor het visuele ontwerp van onze website gebruiken we Adobe Typekit. Typekit is een dienst van de Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland; hierna “Adobe”) die ons toegang geeft tot een fontbibliotheek. Om de lettertypen die wij gebruiken te integreren, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de VS en het voor onze website vereiste lettertype downloaden. Dit vertelt Adobe dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Voor meer informatie over Adobe Typekit, zie het privacybeleid van Adobe op https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Rechtsgrondslag:
De wettelijke basis voor de integratie van Adobe Typekit en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Adobe is uw toestemming (Art. 6, lid 1, onder a DSGVO).

Ontvanger:
Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken brengt automatisch een verbinding tot stand met de operator van de bibliotheek. Voor informatie over het gebruik van uw gegevens door Adobe Typekit Web Fonts, bezoek https://typekit.com/ en raadpleeg de Adobe Typekit Privacy Statement: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Opslagduur:
Wij verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie via het gebruik van Adobe Typekit Web Fonts.

Overdracht naar derde landen:
Adobe is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement, die de naleving van de Europese privacywetgeving garandeert (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TNo9AAG&status=Active).

GEBRUIK VAN GOOGLE MAPS
de aard en het doel van de verwerking:
Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten direct op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de Google Privacy Notice. Daar kunt u ook de instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens in het centrum voor gegevensbescherming wijzigen.

Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten vindt u hier.

Rechtsgrondslag:
De wettelijke basis voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a DSGVO).

Ontvanger:
Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account.

Als u niet wilt dat de toewijzing in uw Google-profiel, moet u uitloggen van Google voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of op basis van de behoeften gebaseerde vormgeving van de website. Deze evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om vraaggerichte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Opslagduur:
Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Maps.

Overdracht naar derde landen:
Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. verstrekt.

Intrekking van de toestemming:
Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen deactiveren. In dit geval kunt u onze website echter niet of slechts in beperkte mate gebruiken.

Voorziening vereist of vereist:
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang blokkeert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

INGEBEDDE YOUTUBE VIDEO’S
de aard en het doel van de verwerking:
Op sommige van onze websites embedden we YouTube-video’s. De exploitant van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (hierna “YouTube”). Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina’s u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen van uw YouTube-account.

Wanneer een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies om informatie te verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vindt u in het privacybeleid van de aanbieder, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten op dit gebied en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy). Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze ingediend bij het EU-VS Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Rechtsgrondslag:
De wettelijke basis voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a DSGVO).

Ontvanger:
Door YouTube te bellen wordt automatisch een verbinding met Google tot stand gebracht.

Opslagtermijn en herroeping van de toestemming:
Als u het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma hebt uitgeschakeld, hoeft u bij het bekijken van YouTube-video’s niet met dergelijke cookies rekening te houden. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in de browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming op “YouTube” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Overdracht naar derde landen:
Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. verstrekt.

Vereist of vereist:
De verstrekking van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang blokkeert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

SSL ENCRYPTIE
Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de modernste encryptieprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de geldende wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijv. bij de introductie van nieuwe diensten. Uw hernieuwde bezoek is dan onderworpen aan de nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming.

VRAGEN AAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem direct contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

Kempkes van der Maas V.O.F.

Rinckberg 13

6374 LP Landgraaf, Nederland

Telefoon: +31 45 532 2466

Web: http://kempkes-shop.com

Mail: info[a]kempkes-shop.com

De gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld met de gegevensbeschermingsverklaring generator van activeMind AG (versie 2018-09-24).

Voorziening vereist of vereist:
Het verstrekken van persoonlijke gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder de juiste weergave van de inhoud van de standaardlettertypen kan dit echter niet worden bereikt.